0212 521 94 44 | 0538 514 59 93 (Satış ve Destek Hattı 09:00 - 20:30)
-
Dil Seçiniz Kur Seçiniz
Üyelik Sözleşmesi

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); www.lidyamoda.com  sahibi olan ve Mehmet Akif mah. Tavukçuyolu cad. No:110/4 K:4 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde bulunan  LYDİA GİYİM TEKSTİL TİC.LTD.ŞTİ.( LİDYAMODA)ile; www.lidyamoda.com ve mobil uygulamasına (“Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı ( “Üye” ) arasında, Üye'nin LİDYAMODA’nın sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

LİDYAMODA ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2. TANIMLAR

Satıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satışa sunan ya da satan tüzel kişiyi ifade eder.

Alıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.  

Aracı Hizmet Sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, LİDYAMODA tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere LİDYAMODA nın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.lidyamoda.com platformu üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası: Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla LİDYAMODA  tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Üye: www.lidyamoda.com sayfasında yer alan üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik bildirimlerini kabul ederek “Üye” sıfatını kazanan gerçek kişileri ifade eder.

Kullanıcı/Ziyaretçi: www.lidyamoda.com sayfasını, siteye üye olmaksızın ziyaret eden kişileri ifade eder.

Misafir Kullanıcı: www.lidyamoda.com sayfasını kullanarak, siteye üye olmadan alışveriş yapan kişileri ifade eder.

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun LİDYAMODA tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi için verilen onayın da iptali anlamına gelmemektedir. Üye’nin, ayrıca ve özellikle elektronik ileti gönderim onayını da geri alması gerekmektedir.

3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin kime ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin LİDYAMODA dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için LİDYAMODA ’ya ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğu kabul edilerek, bu doğrultuda işlem yapılacaktır.

3.3. Üye, Platform üzerinden görüntülediği kampanya ve/veya reklamlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere gerekli tüm yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak LİDYAMODA’nın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.4. Üye, Platform üzerinden LİDYAMODA’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde LİDYAMODA ’nın Satıcı taraf, kendisinin ise Alıcı taraf olduğunui;LİDYAMODA ’nın bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 

3.5.LİDYAMODA; Üye’nin satıcıdan satın alacağı ürünlere dair tahsilat yetkisine sahip olacak ve Alıcı LİDYAMODA’ya yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır.

3.6. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.7. LİDYAMODA, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.8. Platform’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üyeler arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyelere iletebilecektir.

3.9. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

3.10.1Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

3.10.2 Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

3.10.3 Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

3.10.4 Yorum ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

3.10.5 Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması;

3.10.6 Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, LİDYAMODA ’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

3.11. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri LİDYAMODA’ya maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform kullanımının Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.12. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; LİDYAMODA’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

4. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi:

LİDYAMODA, Üye'nin Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin KVKK da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. LİDYAMODA, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri www.lidyamoda.com platformunda yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve işbu Sözleşme’ye uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Üye’nin, bir hesap oluşturarak Üyelik sıfatını kazanması için işlenmesi gerekli olan Kişisel Veriler;

Üyelik Sözleşmesi’ndenLİDYAMODA ve Üye için doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla (Sözleşmeye istinaden),

Üyelik Sözleşmesi’nden Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca doğan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu,5651 Sayılı Kanun ve Vergi Usul Kanunu uyarınca (Mevzuata istinaden),

Üyemiz olarak size tercihleriniz, beğenileriniz doğrultusunda indirim, fırsat, fayda sunabilmek ve onayınız doğrultusunda ticari elektronik ileti göndermek amacıyla,

Müşteri memnuniyetinizi/bağlılığınızı artırmak amacıyla kullandığımız çeşitli CRM uygulamaları kapsamında,

işlenmektedir.

 

4.3. Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklar ve Kullanımı:

Modanisa olarak, yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilir ve [email protected] adresine elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz. Kullanacağınız elektronik posta adresinizin, Modanisa`ya üyelik işlemlerinizi gerçekleştirirken sisteme kayıtlı olan elektronik posta adresiniz olması şarttır. Sair elektronik posta adresleriniz üzerinden gelecek talepler değerlendirilmeyecektir.

 

4.4. Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

LİDYAMODA ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, sipariş bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında LİDYAMODA tarafından:

Satın almış olduğunuz ürünün size veya belirtmiş olduğunuz başka bir adrese teslimatının yapılabilmesi amacıyla kargo şirketleri ile,

Satın almış olduğunuz ürüne ilişkin iptal, iade, değişiklik gibi başvurularınızın ve şikayetlerinizin hızlı bir şekilde cevaplanabilmesi amacıyla çağrı merkezi ile,

Kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, 

LİDYAMODA`ya üye olurken eğer verdiyseniz ticari elektronik ileti onayınıza istinaden; tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama (on-site remarketing), reklam yapılması, 

Şirket iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması,

Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması,

amacıyla yurt içi ve yurt dışında yerleşik iş ortaklarımızla gerektiği durumlarda ve gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.

 

 4.5. Veri Güvenliği Tedbirleri:

LİDYAMODA işlediği kişisel verilerin KVKK uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri almaktadır. Bu kapsamda:

Kişisel Verilerin alındığı web sayfaları “https” ile açılmaktadır. Dolayısıyla Üye’nin web sayfası ile paylaştığı kişisel verilerin internette yetkisiz 3. Kişiler tarafından görülmesi engellenmektedir.

Kişisel verilerin dış kaynaklı tehditlerden korunması yönünde WAF ve CDN kullanılmaktadır.

Şirket içerisinde sadece ilgili departmanların gerektiği ölçüde Üye’ye ait kişisel verilere erişimi Erişim Yetki Ve Kontrol matrisi ile sağlanmaktadır.

Kargo Şirketleri veya Veri İşleyen sıfatıyla hizmet aldığımız 3. Taraf Şirketler ile Üye’ye ait kişisel veriler gerektiği kadarıyla paylaşılmaktadır.

Üye’ye ait kişisel verilerin elektronik ortamda paylaşımı için güvenli kanallar kullanılmaktadır.

Veri güvenliğine ilişkin daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

4.6. Kişisel Verilerinizin Değiştirilmesi ve/veya Güncellenmesi:

Üye kişisel verileri üzerinde, Hesabım Sayfası’nı kullanarak dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 

4.7. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri:

Üyeliğinize istinaden işlenen kişisel verileriniz Modanisa tarafından aşağıda belirtilen süreler ile sınırlı olarak saklanmaktadır:

Üyelik ilişkisi devam ettiği sürece,

5651 sayılı Kanun uyarınca trafik bilgileriniz 2 yıl,

Üyelik ilişkisi sona erdikten sonra ise:

TTK ve VUK uyarınca 5yıl, 10 yıl,

Ticari elektronik ileti izninizi geri aldığınız tarihten itibaren Elektronik Ticaret mevzuatı uyarınca 1 yıl,

Elektronik ticarete ilişkin her türlü kayıt Elektronik Ticaret mevzuatı uyarınca 3 yıl,

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca 10 yıl.

Bu süreler geçtikten sonra kişisel verileriniz Modanisa tarafından, anonim hale getirilerek kullanılacaktır. 

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“Lidyamoda” markası ve logosu, “Lidyamoda” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarakLİDYAMODA tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Üye,LİDYAMODA ’nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda LİDYAMODA’nın yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya LİDYAMODA’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, LİDYAMODA ’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

LİDYAMODA,işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

7. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya LİDYAMODA’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep")LİDYAMODA’nın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, LİDYAMODA ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1.  Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda LİDYAMODA’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile LİDYAMODA’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

8.2.  İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

8.3. LİDYAMODA, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

8.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.5. Üye, LİDYAMODA’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

8.6. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 

Sipariş Takibi

Whatsapp Sipariş
x
İletişime Geçmek İçin Hemen Tıklayınız
Whatsapp